Prečo spolupracovať iba s jedným realitným expertom

 

Nevýhradné zastupovanie

 • Vzťah sprostredkovateľa a predávajúceho bez dôvery
 • Rôzne inzeráty s rôznymi údajmi za rôzne ceny
 • Obsahovo nekvalitný a rôznorodý text inzercie, niekoľkokrát sa opakujúci v inzercii
 • Rôzne a často nekvalitné fotografie
 • Žiadny záujem investovať do inzercie vzhľadom na konkurenciu ostatných realitných sprostredkovateľov
 • Žiadna spätná väzba od realitných sprostredkovateľov
 • Rýchlosť „opozerania sa“ Vašej nehnuteľnosti vďaka veľkému množstvu inzerátov
 • Nevyhnutnosť prísť do kontaktu s množstvom rôznych cudzích ľudí, ktorí su pre vás neoverení a z časového hľadiska nevyhnutnosť vyjsť im v ústrety
 • Neoverení záujemcovia resp. ľudia bez reálneho záujmu o Vašu nehnuteľnosť alebo bez finančných možností, ktorých tam mohli nahnať rôzni realitní sprostredkovatelia a ktorí Vám zaberú zbytočne čas.
 • Rôzna úroveň predloženej právnej dokumentácie pri rezervácii a realizácii predaja
 • Neznalosť jednotlivých aspektov prevodu nehnuteľností v prípade začínajúcich sprostredkovateľov, nejasné pravidlá o tom, kto uhradí náklady vzniknuté pri prevode
 • Realitní sprostredkovatelia zastupujú záujmy kupujúceho
 • Predaj s rizikom komplikácií

Výhradné zastupovanie

 • Vybudovaná dôvera na základe dôkladného oboznámenia sa s Vašou situáciou pri predaji kvalitne spracovaný inzerát s presnými údajmi a správnou cenou
 • Podrobný a pútavo napísaný text inzercie
 • Kvalitná fotografická dokumentácia
 • Pravidelné topovanie Vášho inzerátu tak, aby sa umiestňoval na vrchných priečkach vyhľadávania a neunikol pozornosti žiadneho reálneho záujemcu
 • Spätná väzba vo forme reportov a záujme a stave predaja Vašej nehnuteľnosti
 • Reálny plán predaja, ktorý môže zahŕňať spôsoby, aby sa z Vašej nehnuteľnosti nestal “ležiak“, o ktorý nemá nikto záujem
 • Kontakt iba s jedným realitným expertom, ktorý sa bude prispôsobovať Vám a nie záujemcovi
 • Preverení záujemcovia – preverenie finančných možností záujemcu prostredníctvom hypotekárneho špecialistu a selekcia klientov na základe použitia moderných technológii ako virtuálna prehliadka Vašej nehnuteľnosti a video prezentácia
 • Kvalitný právna úroveň dokumentácie pri realizácii predaja, ktorá zohľadňuje záujmy predávajúceho a možné riziká, spojené s procesom predaja
 • Znalosť celého priebehu prevodu Vašej nehnuteľnosti vďaka skúsenostiam realitného experta, jasne stanovené pravidlá o tom, ktoré náklady sú kým hradené
 • Realitný expert zastupuje Vaše záujmy
 • Bezpečný predaj prostredníctvom autorizácie kúpnej zmluvy