AKO URČIŤ CENU

Cena je najdôležitejší faktor úspešného obchodu. Ako sa hovorí, “všetko sa predá, je to len otázkou času a ceny“. Čas v prípade predaja nehnuteľností hrá vždy proti predávajúcim a v prospech kupujúcich. Preto je dôležité dať času čo najmenší priestor, aby negatívne neovplyvnil predaj Vašej nehnuteľnosti.

Nasledujúci trojuholníkový graf vyzdvihuje dôležitosť správne určenej trhovej ceny. V strede grafu je tzv. trhová hodnota, ktorá zaujme približne 60% reálnych kupujúcich. Tak ako sa cena dvíha oproti jej trhovej hodnote, klesá výrazne počet potenciálnych klientov a keď je cena nehnuteľnosti nižšia, záujem stúpa.

Pri predaji nehnuteľností platí, že je najhodnotnejšia a najzaujímavejšia v prvých dňoch predaja. Kupujúci chcú mať pocit, že našli niečo, čo ostatní nie, že ich dokázali predbehnúť a spraviť skutočne dobrú kúpu. Čím je nehnuteľnosť dlhšie na trhu, tým viac stráca na hodnote a stáva sa z nej ležiak, ktorý nie sú ochotní záujemcovia kúpiť ani pri zníženej cene. Nasledujúci graf ukazuje úroveň nadšenia a záujmu kupujúcich a ako časom postupne tento záujem upadá.

Výsledná predajná cena nehnuteľnosti je parameter, nad ktorým ako predávajúci nemáte takmer žiadnu kontrolu. Reálna cena nezávisí od toho, za koľko ste ju v minulosti kúpili, koľko ste v nej preinvestovali, aké ste mali úverové náklady alebo za koľko predal nehnuteľnosť váš sused. Výslednú cenu určuje trh a konkrétny reálny kupujúci.

Veľa kupujúcich určuje prvotnú hodnotu svojej nehnuteľnosti tak, aby „mali z čoho spúšťať“. Hoci má tento spôsob svoju logiku na prvý pohľad, táto logika je iba pre predávajúcich. Kupujúci nemajú záujem o žiadnu nehnuteľnosť, ktorú považujú za nadhodnotenú a iba zriedka sa k nej vrátia aj po znížení ceny. Kupujúci tiež nevedia, že cena bola nastavená tak, aby sa dala znižovať a nie každému je príjemne dohadovať sa o finálnej výške ceny. Preto je veľmi dôležité zaujať kupujúcich hneď od začiatku, a nedávať si zbytočne veľké pomyslené rezervy. Pokiaľ záujemca nepríde ani na obhliadku, nemáte komu znížiť cenu a znižovať ju v inzeráte je ten najrizikovejší spôsob. Pozrite sa na predaj aj očami záujemcu a položte si otázku, či by ste na mieste kupujúcich vašu nehnuteľnosť za Vami pýtanú cenu kúpili. A pokiaľ sa s predajom neponáhľate a súčasné konkurenčné ceny sú nižšie ako vaša predstava, je lepšie ho zatiaľ neponúkať. Ak sa nenájde dobrý kupec teraz, nenájde sa ani v budúcnosti. Nadhodnotenie ceny nehnuteľnosti v skutočnosti nikdy nevedie k tomu, aby ste dostali Vami naplánovanú cenu a kupujúci má pri znižovanej cene pocit, že je buď s nehnuteľnosťou problém, alebo vycíti slabinu a bude zjednávať oveľa tvrdšie. Preto sa nedajte chytiť do pasce vysokej ceny, ktorá v konečnom dôsledku predaju Vašej nehnuteľnosti ublíži. Posledný graf ukazuje, ako sa postupne znižuje reálne zaplatená cena, ak je nehnuteľnosť v ponuke dlhší čas.

My Vám pripravíme kompletnú konkurenčnú cenovú analýzu, ktorá na základe objektívnych faktov určí najvyššiu možnú cenu, ktorú je trh ochotný akceptovať. Ak je možné za vašu nehnutelnosť pýtať tzv. prémiovú cenu, táto analýza to odhalí. Konkurenčna cenová analýza je simulácia spôsobu rozmýšlania kupujúcich, pretože v konečnom dôsledku oni rozhodujú o tom, koľko za Vašu nehnutelnosť dostanete bez ohladu na to, akú máte predstavu, koľko ste preinvestovali zdrojov na rekonštrukciu alebo iné práce a aký máte k nej emocionálny vzťah. Máme všetky nástroje na to, aby ste dosiahli co najvyššiu možnú predajnú cenu v daný moment na trhu.

Zaujali Vás tieto informácie ?
Kontaktujte nás a my Vám bezplatne pripravíme konkurenčnú cenovú analýzu práve Vašej nehnutelnosti.