100% právna ochrana

AUTORIZÁCIA ZMLÚV ADVOKÁTOM

  • Autorizácia zmlúv advokátom je služba, ktorú sprostredkuje a hradí naša realitná kancelária v prípade, ak si vyberiete prémiový balík našich služieb. Ide o najvyššiu právnu ochranu, akú môžete pri predaji Vašej nehnuteľnosti získať. Hodnota takejto služby (odmena advokátovi) je na úrovni približne 800 až 1.200,-€ v závislosti od advokáta.
  • Autorizácia zmluvy je spísanie Kúpnej zmluvy advokátom. Zodpovednosť za predaj a prípadné škody, ktoré vznikli, prechádza na osobu advokáta. Advokát preberá zodpovednosť za zistenie totožnosti účastníkov zmluvy a ich zástupcov, za posúdenie, či všetky záležitosti zmluvy sú v súlade so zákonom. Zároveň Vám advokát odpovie jednoznačne na otázku, či Vám nehrozí uzatvorením zmluvy vznik akéhokoľvek rizika alebo škody.
  • V prípade nečakanej škody vzniknutej v súvislosti s autorizáciou a výkonom zmluvy má advokát plnú zodpovednosť za vzniknutú škodu a je preto povinne zákonné poistený voči škodám vyplývajúcim z tohto úkonu.
  • Advokátka JUDr. Andrea Lutterová, so sídlom Longobardská 27, 851 10 Bratislava, spolupracujúca s našou realitnou kanceláriou je poistená v poisťovni WÜSTENROT poisťovňa a.s.
  • Autorizovaná zmluva je zohľadnená aj pri rozhodnutí príslušného Katastra nehnuteľností o povolení, prerušení alebo zamietnutí vkladu, ktorý takúto zmluvu rieši v zrýchlenom konaní v lehote 20 kalendárnych dní. Zmluva taktiež nahrádza overenie podpisov notárom v plnej miere.
  • Pokiaľ ste si vybrali Ekonomický balík našich služieb, no máte záujem o autorizáciu zmluvy, sprostredkujeme Vám autorizáciu našim advokátom za zvýhodnenú cenu 500,-€.